Đừng tổn thương nhau nữa, trái tim mỹ nữ cũng biết đau mà

Cập nhật 5 tháng trước

Đừng tổn thương nhau nữa, trái tim mỹ nữ cũng biết đau mà

Xin hãy giữ cho em một chút thương cảm cuối cùng còn sót lại trong anh đi.

#Đầu Nấm