Đuổi hình bắt chữ lá cần, cây thông, bộ não

Cập nhật 1 tháng trước

Đuổi hình bắt chữ lá cần, cây thông, bộ não

Đáp án chính xác là "Cần thông não".

#Meme hài