Đường Tăng chắp tay A di đà điểu

Cập nhật 14 ngày trước

Đường Tăng chắp tay A di đà điểu

Trong trường hợp này Tăng cũng không biết nói gì hơn.

#Đường Tăng