Đường Tăng IQ 200 - IQ vô cực

Cập nhật 17 ngày trước

Đường Tăng IQ 200 - IQ vô cực

Thật ra Đường Tăng IQ rất cao nên mới quản lý được mấy con yêu quái kiểu như Ngộ Không, Ngộ Năng...

#Đường Tăng #IQ vô cực