Ếch ngồi thiền nói tâm phải tịnh, buoi không được cửng

Cập nhật 5 tháng trước

Ếch ngồi thiền nói tâm phải tịnh, buoi không được cửng

Không được vì con cưu mà mù con mắt.

#Ếch Pepe the Frog