Ếch vừa khóc vừa cầm dao chọc vào mắt

Cập nhật 1 tháng trước

Ếch vừa khóc vừa cầm dao chọc vào mắt

Đôi mắt ơi mày hại tao rồi.

#Ếch Pepe the Frog #Chọc mù mắt