Ếch xanh chỉ tay vào sợi dây thừng treo cổ

Cập nhật 1 tháng trước

Ếch xanh chỉ tay vào sợi dây thừng treo cổ

Bế tắc ư, đây là giải pháp.

#Ếch Pepe the Frog