Ếch xanh đang tìm kiếm dây treo cổ

Cập nhật 1 tháng trước

Ếch xanh đang tìm kiếm dây treo cổ

Tầm này thì sống làm gì nữa đâu, có ý nghĩa gì nữa đâu?

#Meme hài