Em ăn cơm với cá kho chưa? Hỏi câu nào đỡ mặn hơn.

Cập nhật 13 ngày trước

Em ăn cơm với cá kho chưa? Hỏi câu nào đỡ mặn hơn.

Em ăn cơm chưa? Anh không hỏi được câu nào mặn hơn à? Em ăn cơm với cá kho chưa?

#Đoạn chat hay