Em bé chắp tay: bố lạy mày đừng lừa người ta nữa con ạ

Cập nhật 2 tháng trước

Em bé chắp tay: bố lạy mày đừng lừa người ta nữa con ạ

Lừa ít thôi không lại bị người ta lừa lại.

#Meme hài