Em cười là cười cái loz què gì?

Cập nhật 17 ngày trước

Em cười là cười cái loz què gì?

Thử nói rõ ra xem nào xem có đáng buồn cười không?

#Cẩm Lan Sục