Em hứa từ nay sẽ không bao giờ hút hít nữa

Cập nhật 2 tháng trước

Em hứa từ nay sẽ không bao giờ hút hít nữa

Cậu bé mặc áo học sinh đeo khăn quàng đưa tay xin hứa.

#Meme chơi đồ