Em tên Thạch Thủy - Em tên Tủm

Cập nhật 8 ngày trước

Em tên Thạch Thủy - Em tên Tủm

Tên em xấu lắm. Thạch là đá, Thủy là nước, đá rơi xuống nước là Tủm.

#Đoạn chat hay