Em xin lỗi, em lỡ cười, em thật khốn nạn

Cập nhật 3 tháng trước

Em xin lỗi, em lỡ cười, em thật khốn nạn

Khi mà bạn lỡ cười haha vào status buồn rầu của mấy đứa bạn.

#Comment dạo