Em xinh đẹp đến mức tôi quên mất tính cách em tồi tệ như thế nào

Cập nhật 2 tháng trước

Em xinh đẹp đến mức tôi quên mất tính cách em tồi tệ như thế nào

Xinh đẹp là được, bất chấp!

#Meme hài