Emoji đưa tay che mặt khóc có trái tim

Cập nhật 4 tháng trước

Emoji đưa tay che mặt khóc có trái tim

Chắc chắn là đang khóc trong sự sung sướng cùng cực.

#Meme hài