Fact: Cả cuộc đời chỉ để bạn tìm thêm khách cho đám tang của mình

Cập nhật 5 tháng trước

Fact: Cả cuộc đời chỉ để bạn tìm thêm khách cho đám tang của mình

Tự nhiên đọc cái fact này xong tụt hết động lực sống.

#Meme hài