Fan Arsenal cởi áo: mày có biết bố mày là ai không?

Cập nhật 2 tháng trước

Fan Arsenal cởi áo: mày có biết bố mày là ai không?

Đừng có nhờ, Arsenal bây giờ đã không còn là như xưa.

#Meme Ếch Ộp #Meme bóng đá