Full combo chú chuột gào thét hoảng sợ

Cập nhật 15 ngày trước

Full combo chú chuột gào thét hoảng sợ

Dùng hình ảnh này để comment trong các status làm mình bất ngờ hoặc sốc nặng.

#Chuột bựa