Gấu đen nằm nói sao không trả lời luôn, đi *** rồi à?

Cập nhật 2 tháng trước

Gấu đen nằm nói sao không trả lời luôn, đi *** rồi à?

Rồi cuối cùng đi *** là đi đâu?

#Meme hài