Gấu trúc che ô: thành phố này lại có thêm một người đang tổn thương

Cập nhật 2 tháng trước

Gấu trúc che ô: thành phố này lại có thêm một người đang tổn thương

Ôi bạn ơi, tang thương quá.

#Meme gấu trúc