Gấu trúc đeo khẩu trang: phòng bệnh là phụ phòng mày là chính

Cập nhật 14 ngày trước

Gấu trúc đeo khẩu trang: phòng bệnh là phụ phòng mày là chính

Mày nguy hiểm có khác gì virus gây bệnh đâu?

#Meme gấu trúc