Gấu vừa xem điện thoại vừa khóc hay lắm đmm

Cập nhật 10 ngày trước

Gấu vừa xem điện thoại vừa khóc hay lắm đmm

Mày hay lắm thằng ranh con à.

#Meme gấu trúc