Gọi anh là thằng thất bại bờ vì anh đã bao giờ win đâu - windows

Cập nhật 6 ngày trước

Gọi anh là thằng thất bại bờ vì anh đã bao giờ win đâu - windows

Cách chơi chữ khá thông minh.

#Meme hài