Goku cầm mặt haha và mặt sad không biết thả mặt nào

Cập nhật 1 tháng trước

Goku cầm mặt haha và mặt sad không biết thả mặt nào

Nhiều khi cứ phải thả sad trong khi bên ngoài cười hào sảng.

#Son Goku

Meme cùng chủ đề
Xem thêm