Gớm báu quá giữ lấy mà dùng

Cập nhật 1 tháng trước

Gớm báu quá giữ lấy mà dùng

Làm như người ta thèm lắm không bằng.

#Meme hài