Gồng mình tay thành nắm đấm, gân guốc nổi đầy tay

Cập nhật 5 tháng trước

Gồng mình tay thành nắm đấm, gân guốc nổi đầy tay

Quả này bọn mài xác định với taooo.

#Meme hài