Google - cái này để làm cảnh hả bạn?

Cập nhật 6 ngày trước

Google - cái này để làm cảnh hả bạn?

Trước khi hỏi sao không thử google trước đi?

#Meme hài