Gừng càng già càng cay, trai càng gay càng thẳng

Cập nhật 13 ngày trước

Gừng càng già càng cay, trai càng gay càng thẳng

Rồi sẽ đến lúc gay thẳng đến mức không còn ai biết họ là gay nữa. Ảnh chó nói: Gừng càng già càng cay, trai càng gay càng thẳng

#Meme Cheems