Hà nội nhiều biến nên đừng quên bài học đầu tiên là đừng tin

Cập nhật 5 tháng trước

Hà nội nhiều biến nên đừng quên bài học đầu tiên là đừng tin

Cứ phải cầm phóng lợn mới làm cho người khác tin tưởng mình được chứ.

#Meme phóng lợn