Hãy dừng lại, bạn có thể đã quên điều gì đó mà mẹ bạn nhờ, hãy đi làm nó đi

Cập nhật 1 tháng trước

Hãy dừng lại, bạn có thể đã quên điều gì đó mà mẹ bạn nhờ, hãy đi làm nó đi

Dừng lại đi nào bạn tôi ơi.

#Meme hài