Hiểu rồi đừng nói nữa. Lấy tay giữ mồm chó.

Cập nhật 9 ngày trước

Hiểu rồi đừng nói nữa. Lấy tay giữ mồm chó.

Ảnh lấy tay khóa móm con chó.

#Meme chó