Hình ảnh chiếc chuyền ngoài xa đưa hàng triệu thí sinh ra đảo

Cập nhật 5 tháng trước

Hình ảnh chiếc chuyền ngoài xa đưa hàng triệu thí sinh ra đảo

Giờ thì còn cc gì nữa đâu mà khóc với sầu?

#Meme thi cử #Thi trượt