Hình ảnh diễn viên hài Công Lý xách dao

Cập nhật 1 tháng trước

Hình ảnh diễn viên hài Công Lý xách dao

Dùng để comment khi đứa bạn nói một điều gì chướng tai gai mắt.

#Công Lý