Hình ảnh ông Nguyễn Hữu Đa cầm súng

Cập nhật 11 ngày trước

Hình ảnh ông Nguyễn Hữu Đa cầm súng

Còn nói một câu nữa thì không chỉ là đấm cho mấy nhát đâu.

#Ông Nguyễn Hữu Đa