Hình ảnh thanh niên gầy trơ xương ăn cơm với nước luộc rau

Cập nhật 5 tháng trước

Hình ảnh thanh niên gầy trơ xương ăn cơm với nước luộc rau

Đây là tôi khi trải qua những tháng ngày dài ở trong nhà mà không biết phải làm gì.

#Meme hài