Hình ảnh tôi đứng giữa hai cơn bão cơm chó và cơm tró

Cập nhật 2 tháng trước

Hình ảnh tôi đứng giữa hai cơn bão cơm chó và cơm tró

Cảm giác bất lực chịu trận khi xung quanh mình toàn làm cơm chó với cẩu lương.

#Cẩu lương - Cơm chó