Hình ảnh trạng thái của ai đó đang hẹn hò với bồ của bạn

Cập nhật 1 tháng trước

Hình ảnh trạng thái của ai đó đang hẹn hò với bồ của bạn

Facebook có tính năng mới phát hiện được bạn có bị cắm sừng hay không.

#Meme hài