Hình như chúng ta được chế tạo ra để đau khổ

Cập nhật 5 tháng trước

Hình như chúng ta được chế tạo ra để đau khổ

Vâng đó chính là số phận của chúng ta.

#Meme phim