Học hành cho cẩn thận, chưa thi thì cúi mặt xuống học

Cập nhật 3 tháng trước

Học hành cho cẩn thận, chưa thi thì cúi mặt xuống học

Học hành mà kém thì chỉ có ăn đầu buoi, ăn cứt.

#Meme thi cử

Meme cùng chủ đề
Xem thêm