Học thuộc dần đi các cháu: Kính thưa hội đồng xét xử, trong lúc nóng giận...

Cập nhật 2 tháng trước

Học thuộc dần đi các cháu: Kính thưa hội đồng xét xử, trong lúc nóng giận...

... bị cáo đã không nhận thức và kiểm soát được hành vi của mình, gây hậu quả nghiêm trọng cho bị hại và xã hội. Xin hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt để bị cáo sớm về hòa nhập cùng xã hội. Học thuộc lời nói cuối cùng trước tòa

#Comment dạo