Hỏi ai chết thế, đám khiêng quan tài nói mấy thằng kèo trên

Cập nhật 5 tháng trước

Hỏi ai chết thế, đám khiêng quan tài nói mấy thằng kèo trên

Anh em theo tôi, đặt hết cửa vào kèo trên.

#Meme bóng đá