Hôm nay chạy lung tung, năm sau cỏ xanh mộ

Cập nhật 3 tháng trước

Hôm nay chạy lung tung, năm sau cỏ xanh mộ

Điều quan trọng nhất chính là ở nhà vào lúc này.

#Meme hài