Hôm nay em ăn cơm hay ăn bún? Tán gái sáng tạo.

Cập nhật 1 tháng trước

Hôm nay em ăn cơm hay ăn bún? Tán gái sáng tạo.

- Anh đừng hỏi "em ăn cơm chưa" nữa nhé. - Trời ạ anh đâu có khùng. Mấy đứa nhạt nhẽo mới hay hỏi câu đấy thôi. Hôm nay em ăn cơm hay ăn bún?

#Đoạn chat hay #Tán gái