Hôm nay tao phải bổ đôi người mày

Cập nhật 4 tháng trước

Hôm nay tao phải bổ đôi người mày

Khi sự tức giận của bạn đã lên đến đỉnh điểm.

#Meme hài