Hôm nay tôi bắt đầu cuộc sống mới - Tôi sẽ chiến thắng, tôi sẽ thành công - cam kết đa cấp

Cập nhật 2 tháng trước

Hôm nay tôi bắt đầu cuộc sống mới - Tôi sẽ chiến thắng, tôi sẽ thành công - cam kết đa cấp

CAM KẾT Hôm nay tôi bắt đầu cuộc sống mới Tôi sẽ tăng giá trị của bản thân lên gấp trăm lần Tôi sẽ làm những điều mà người khác thất bại sợ làm Tôi sẽ đi tiếp và thời gian tới sẽ tốt đẹp hơn Tôi tuyên bố mục tiêu của mình với thế giới Tôi sẽ đứng ở đây cho đến khi thành công Tôi chỉ nói tôi có thể và đi tiếp Vì đó là lời của người thành công Tôi sẽ cố gắng cố gắng và cố gắng Tôi sẽ trụ lại cho đến hơi thở cuối cùng Bởi vì tôi biết một bài học lớn rằng Nếu tôi ở lại đủ lâu tôi sẽ chiến thắng Tôi sẽ ở lại Tôi sẽ Chiến Thắng Tôi sẽ Thành Công Rap đa cấp

#Đa cấp

Meme cùng chủ đề
Xem thêm