Huấn 9,5 điểm nhưng sửa thành 10 điểm

Cập nhật 4 tháng trước

Huấn 9,5 điểm nhưng sửa thành 10 điểm

Nói gì thì nói 10 điểm mới trọn vẹn.

#Huấn Hoa Hồng