Huấn Hoa Hồng đưa hai bàn tay nói 10 điểm

Cập nhật 1 tháng trước

Huấn Hoa Hồng đưa hai bàn tay nói 10 điểm

10 điểm đàng hoàng nhé chứ không phải 9,5 điểm đâu.

#Huấn Hoa Hồng