Hung thủ bóng đen nói gì cao siêu quá hổng hiểu

Cập nhật 4 tháng trước

Hung thủ bóng đen nói gì cao siêu quá hổng hiểu

Đây chính là hung thủ, hung thủ chính là kẻ giết người.

#Meme truyện tranh