Im mồm đi con chó - hai con chó bịt mồm nhau

Cập nhật 1 tháng trước

Im mồm đi con chó - hai con chó bịt mồm nhau

Ngậm mồm lại và đừng có ẳng ẳng tiếng chó nữa đi.

#Meme chó